Hírek

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2022-re tolódik.
2021.03.14 5:54

Építkezel? Kapkodni kellene, hogy kész legyél Júniusra az átadással?

MEGÚSZTAD!

A Covid válsághelyzetre hivatkozva, az épület energia besorolási törvénynek hatálybaléptetését, egy évvel elhalasztották.

Info:
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.)
6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/B. § A 6. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha az építészeti-műszaki tervezési dokumentáció alapján az épület
kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját
követően kerül sor, a 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 2022. június 30. napja utáni használatbavétel
esetén kell megfelelni azzal, hogy a 2020. december 31. napján hatályos energetikai előírásokat ebben az esetben is
alkalmazni kell.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 39. szám

Vissza